29 mei 2023

Delft – Bezuinigingen voor komende jaren, lasten omhoog voor burgers

De gemeente moet in de begroting vanaf 2022 opnieuw scherpe keuzes maken. Omdat Delft niet genoeg geld krijgt voor alle opgaven, moet de gemeente bezuinigen en beleid versoberen. Het is ook noodzakelijk om in de komende jaren de woonlasten voor Delftenaren te verhogen.

Ondanks het behoedzame financiële beleid is de financiële situatie van Delft de laatste jaren verslechterd. De reden is dat Delft net als veel andere gemeenten te weinig geld krijgt van het Rijk voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. Dat terwijl de kosten voor onder andere (jeugd)zorg en welzijn blijven groeien.

In maart van dit jaar heeft Delft een financieel herstelplan moeten maken, met onder meer bezuinigingen. Dit was nodig omdat de begroting voor 2021 niet in balans was. Met de maatregelen kan Delft de begroting voor dit jaar weer sluiten. Het tijdelijke extra toezicht door de provincie is nu weer gestopt.

De financiële positie blijft echter zorgelijk, meldt het college van burgemeester en wethouders in de nieuwe financiële kadernota. Delft heeft namelijk nog steeds niet genoeg geld voor alle uitgaven die in de komende jaren hard nodig zijn om het voorzieningenniveau in de stad op orde te brengen en op een acceptabel peil te houden. Er zijn meer investeringen nodig voor de groeiende stad dan er ruimte is op de gemeentelijke begroting.

Delft moet pijnlijke maatregelen nemen om financiële tekorten te voorkomen. Het college wil de beperkte middelen gebruiken voor uitgaven die noodzakelijk zijn, waar Delftenaren het meest aan hebben en waar het bijdraagt aan herstel en verbetering van de stad. Om de uitgaven te beperken, past het college ambities aan en kiest het ervoor om opgaven minimaal uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente zich genoodzaakt ziet de voorgenomen gemeentelijke investering in het Prinsenhof substantieel te beperken tot enkel de noodzakelijke kosten voor restauratie en renovatie.

Verder stelt het college voor om in de komende jaren diverse incidentele budgetten te stoppen, bijvoorbeeld voor de onderwijsagenda en cultuurparticipatie. Of om te zetten naar minimaal niveau, in het geval van de VAK. Mogelijk kan de gemeente besparen op de kosten van het stadskantoor door een deel ervan te verhuren.

Om de begroting sluitend te krijgen is het noodzakelijk om meer inkomsten te krijgen. Dit betekent helaas dat de onroerendezaakbelasting tijdelijk omhoog gaat, vanaf 2023. De gemeente draait deze verhoging terug wanneer het Rijk extra middelen ter beschikking stelt.

Ook met deze maatregelen blijft de financiële positie van Delft onzeker. Voor het echt versterken van de begroting is het noodzakelijk dat het Rijk structureel extra geld geeft voor de uitvoering van taken. Als het Rijk blijft nalaten voldoende middelen te geven, moet Delft op termijn verder snijden. Daardoor zouden de voorzieningen en dienstverlening in Delft ernstig onder druk komen te staan, nu de gemeente al jaren heeft bezuinigd en ambities heeft afgeschaald.

In juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota met financiële voorstellen. Als de raad ermee akkoord gaat, is dat de basis voor de begroting die de gemeente gaat opstellen voor 2022 en verder.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com