21 mei 2024

Midden-Delfland – Verduurzamen zonder windmolens

Midden-Delfland gaat verduurzamen zonder windturbines of grote zonnevelden in het open veenweidegebied.

Dit is afgesproken in de Regionale EnergieStrategie. De regio beschermt het gebied tussen de steden. Volgens de gemeente is dat heel belangrijk voor het behoud van het Midden Delflandse landschap.

Ze gaan samen met kringloopboeren werken aan de realisatie van een energieneutraal buitengebied met onder meer kleine windmolens op boerenerven en zonnepanelen op de stallen.

In de glastuinbouw werken ondernemers aan nieuwe geothermie bronnen, drijvende zonnepanelen op waterbassins en warmtenetten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com