19 juni 2024

Haaglanden – Dreigend tekort administratief personeel

Er dreigt een tekort aan hoge opgeleid economisch administratief personeel, zo meldt het UWV.

De vacaturemarkt in Haaglanden vertoont in 2021 enige tekenen van herstel. De vraag naar economisch-administratief personeel neemt zelfs sterker toe dan van het totaal.

De gelijktijdige daling van het aanbod van werkzoekenden in economisch-administratief werk leidt tot meer spanning op de arbeidsmarkt. Die spanning is voor hoogopgeleide functies, sterker dan bij functies voor middelbaar opgeleiden.

In de Barometer Economisch-administratieve beroepen belicht UWV dit segment van de arbeidsmarkt. ‘Boost your network’ brengt in Haaglanden vanuit het werkgeversservicepunt werkzoekenden die dat nodig hebben, onder de aandacht van recruiters en personeelsfunctionarissen. Voor zij-instromers is er een tweejarig opleidingstraject tot doktersassistente in samenwerking met sectororganisaties van huisartsen en ROC Mondriaan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com