25 juni 2024

Westland – Witte anjerperken voor veteranen

Westland is twee anjerperken rijker. Uit respect en waardering voor de veteranen geeft het college van burgemeester en wethouders invulling aan de oproep van het Nationaal Comité Veteranendag om de veteranen te eren en waarderen met een speciaal anjerperkje dat bloeit in de dagen en weken rondom de Nederlandse Veteranendag.

Die wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni gehouden. Het anjerperk is een plaats waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Naast het anjerperk aan de Verdilaan is ook een anjerperkje aangelegd bij het Veteranenontmoetingscentrum in Poeldijk.

In aanwezigheid van onder andere een afvaardiging van de Westlandse veteranen, de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag de heer Smit en Regionaal Militair Commandant West-Midden kolonel Wilming is op donderdag 24 juni het witte anjerperk aan de Verdilaan in Naaldwijk onthuld.

De witte anjer is al decennialang een symbool voor de Nederlandse veteranen. Naast de aanleg van de witte anjerperken ontvangen ruim 400 veteranen vanuit gemeente Westland, als één van de toonaangevende glastuinbouwgemeentes, een witte potanjer.

De anjers zijn bezorgd in samenwerking met de vrijwilligers van Vitis Welzijn Plusbus, Stichting Veteranen Westland en jeugdleden van de Hervormde gemeente Monster. De Westlandse veteranen worden uitgenodigd het witte anjerperk ‘te adopteren’ door de anjer te poten in het perkje.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com