16 juli 2024

Den Haag – Uitgaven jeugdzorg onduidelijk voor gemeenteraad

Gemeenteraad Den Haag heeft weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rekenkamer Den Haag heeft uitgevoerd naar de informatie die de raad krijgt over de jeugdzorg.

Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen.

De rekenkamer concludeert dat de raad onvoldoende informatie krijgt over de ontwikkeling van de kosten, uitgesplitst naar verschillende vormen van jeugdzorg en verwijzers naar jeugdzorg, zoals huisartsen en wijkteams.

Daarnaast worden de resultaten van de geleverde jeugdzorg niet geregistreerd. De kostenstijgingen van de afgelopen jaren zijn daardoor voor de gemeenteraad teveel onduidelijk.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com