18 mei 2024

Den Haag – Onderzoek: ‘Blindegeleidelijnen kunnen beter’

Voor ruim 34.000 Hagenaars die niet of zeer slecht kunnen zien zijn blindegeleidelijnen een onmisbaar hulpmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, deed onderzoek naar de kwaliteit van blindegeleidelijnen in Den Haag.

De uitkomsten zijn gebundeld in een adviesrapport. Wethouder Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte ontving het advies uit handen van Leo Dijk, zelf blind en dagelijks gebruiker van blindegeleidelijnen om zich te oriënteren.

Dijk: “Een geleidelijn is voor mij een gids naar de wereld en geeft een stuk vertrouwen om goed de weg te kunnen vinden. Daarom is het ook belangrijk dat er geen fietsen of andere obstakels op staan. Dus: houd de lijn vrij!”

Uit het onderzoek dat Voorall in samenwerking met diverse ervaringsdeskundigen deed, bleek dat de geleidelijnen bij de tramhaltes goed geregeld zijn. Maar verbeteringen zijn op een aantal plaatsen absoluut nodig, bijvoorbeeld bij zebrapaden en bij ziekenhuizen. Ook blijken de RandstadRailhaltes onvindbaar voor mensen die niet kunnen zien.

De gemeenteraad drong aan op dit onderzoek. Gelukkig is er ook budget beschikbaar, zodat het mogelijk is om knelpunten die beschreven zijn in het rapport op korte termijn aan te pakken.

Om een looproute voor mensen met visuele beperking zo duidelijk en natuurlijk mogelijk te laten verlopen, wordt allereerst gebruik gemaakt van de reeds aanwezige gidslijnen. Dat zijn de materialen die zich van nature op een route bevinden, zoals een heg, een muur of een trottoirband etc.

Op plekken waar dat niet voldoet, wordt gekozen voor een zogeheten geleidelijn. Dat is een aangelegde ribbelbelijning die zowel in tegels als in losse lijnen voorkomt. In Europa wordt hiervoor meestal een 30 cm brede tegel gebruikt. Geleidelijnen worden aangebracht om de plaats en richting te bepalen. Grote openbare gebouwen, bijvoorbeeld ziekenhuizen en stadsdeelkantoren, worden in bepaalde gevallen ook voorzien van markering en belijning. OV-haltes worden altijd voorzien van geleidelijnen en markeringen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com