16 juli 2024

Rijswijk – Lachgasverbod voor heel Rijswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om een voor de hele gemeente Rijswijk geldend lachgasverbod in te stellen. Hiervoor is een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening (APV) aangepast.

Uit rapportages van politie, woningcorporaties en gemeentelijke opsporingsambtenaren is gebleken dat de overlast als gevolg van oneigenlijk gebruik van lachgas zich niet beperkt tot bepaalde plaatsen in de gemeente maar tot de gehele openbare ruimte van de gemeente.

In Rijswijk is het nu in de hele gemeente verboden om lachgas op de openbare weg te gebruiken of tanks of ampullen met lachgas bij zich te hebben. Naast het voorkomen van overlast is zo’n verbod ook gewenst gelet op de verkeersveiligheid en de gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van lachgas.

Eind vorig jaar nam de gemeenteraad het besluit om een lokaal lachgasverbod in de APV op te nemen. Nu gebleken is dat de verstoring van de openbare orde eigenlijk voor de hele gemeente geldt, is door het college besloten dat het verbod voortaan voor het hele grondgebied van de gemeente Rijswijk geldt.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com