25 juni 2024

Haaglanden – Hoogheemraadschap: Waterbeheer steeds belangrijker

Het college en de medewerkers van Delfland hebben gedurende de grote wateroverlast intens meegeleefd met de inwoners en de collega’s in Limburg. Net als veel collega-waterschappen heeft Delfland Waterschap Limburg ook praktisch ondersteund. Delflanders hielpen onder meer bij het inspecteren van de dijken en bij de calamiteitenorganisatie.

Wat zich in Limburg en in onze buurlanden heeft afgespeeld laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het is om bij de inrichting van het land rekening te houden met het water. Inwoners moeten zich aanpassen aan de weersextremen die zich nu en in de toekomst voordoen. Er moet ruimte zijn voor dijken, om water op te vangen, te bergen en te kunnen hergebruiken tijdens droogte.

In dit dichtbevolkte gebied is die uitdaging groot. De veranderingen in het weer vragen om samenwerking op alle niveaus: overheden, bedrijven en inwoners moeten allemaal hun steentje bijdragen om het gebied zo klimaatbestendig mogelijk in te richten, aldus Delfland.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com