13 april 2024

Den Haag – Verruiming vrijstelling giften bijstandgerechtigden

De Participatiewet biedt gemeenten de ruimte om nadere invulling te geven aan de vrijstelling van giften zonder dat deze gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering. Den Haag heeft daarom nieuwe regels vastgesteld voor de vrijstelling. De algemene vrijstelling wordt € 1.700 per jaar voor gehuwden of samenwonenden en € 1.200 per jaar voor alleenstaanden. De gemeente volgt hiermee andere gemeenten die dit eerder hebben ingevoerd, zoals Zoetermeer.

Naast duidelijkheid voor bijstandsontvangers geven deze beleidsregels ook de ruimte voor ondersteuning door instellingen en particulieren. In het voorjaar was er in Nederland onrust ontstaan bij o.a. verschillende maatschappelijke initiatieven of mensen in de bijstand niet in problemen zouden komen als zij gebruik zouden maken van bijvoorbeeld weggeefwinkels.

Door deze beleidsregels maakt het college duidelijk wat wel en niet kan. De mogelijkheid om betaalachterstanden of schulden door middel van giften te betalen passen in de beleidsdoelstelling van het college om de inwoners van Den Haag schuldenzorgenvrij te maken. Naast deze algemene vrijstelling komen ook bijzondere giften in aanmerking voor vrijstelling.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com