19 juni 2024

Haaglanden – Een regionaal loket voor Covid-19 Werkloosheid in 6 gemeenten

Eén loket voor aanpak werkloosheid door COVID-19, het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal is van start gegaan. Het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal is er voor mensen die door COVID-19 hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Het mobiliteitsteam helpt werknemers en ondernemers met opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Er is speciale aandacht voor starters op de arbeidsmarkt, mensen met een taalachterstand en mensen die extra steun nodig hebben om aan werk te komen.

De Rijksoverheid stelt voor de regionale aanpak in Zuid-Holland Centraal ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar. Het is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten, waaronder Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De steun kan bestaan uit begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaanadvies, om- of bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden.

Het mobiliteitsteam helpt ook bedrijven waarbij de werkgelegenheid afneemt om hun medewerkers goed te laten landen bij andere werkgevers.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com