25 april 2024

Den Haag – Migratieachtergrond speelt rol bij vaccinatie

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Den Haag is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond.

De verschillen met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond zijn het grootst bij de vaccinaties voor 14-jarigen tegen baarmoederhalskanker en meningokokken.

Jongeren met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond blijken het minst hiertegen gevaccineerd te zijn. Daarna volgen jongeren met een Surinaamse, Arubaanse, Antilliaanse en overige migratieachtergrond.

Het is voor het eerst dat een analyse van de vaccinatiegraad naar verschillende migratieachtergronden is uitgevoerd.

Den Haag werkt al samen met sleutelfiguren in wijken met een relatief lage vaccinatiegraad en leidt gezondheidsambassadeurs op bij buurthuizen, moeders in de Schilderswijk en ROC Mondriaan.

Daarnaast organiseert de gemeente de Haagse Vaccinatieweek, een speciale week om het bewustzijn over vaccineren te vergroten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com