13 april 2024

Zoetermeer – Regionale aanpak laaggeletterdheid

In 2024 hebben minder inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat is één van de doelen van het regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024. De gemeente Zoetermeer ondertekende een nieuwe samenwerking met omliggende gemeenten.

Ongeveer 12 procent van de inwoners van Zoetermeer heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Laaggeletterdheid kan leiden tot gedragsproblemen, een slechtere gezondheid en een moeilijke arbeidspositie, aldus Wethouder Iedema van onderwijs.

In Zoetermeer zijn er al verschillende activiteiten voor het verbeteren van lees-, schrijf- en spreekvaardigheid en het verbeteren van digitale vaardigheden. Er worden taallessen aangeboden, maar ook zijn er taalmaatjes en taalspreekuren.

Begin 2021 stelden de gemeenten het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 voor de regio Zuid-Holland Centraal vast. Hierin staan duidelijke ambities en doelen, zoals samenwerken aan een passend aanbod voor alle doelgroepen en een groter bereik van de activiteiten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com