13 april 2024

Zuid-Holland – Steun provincie bij verduurzaming bedrijventerreinen

De provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Er zijn twee subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland waar gemeenten en bedrijven(terreinen) gebruik van kunnen maken.

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Je kunt deze subsidie aanvragen als minimaal 3 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een verduurzamingsproject klimaatadaptatie of biodiversiteit, en daarin willen investeren. Indien een gemeente subsidie aanvraagt, vervalt deze vereiste.


Ook ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen kunnen subsidie krijgen. Subsidiabele kosten tot en met €10.000 komen voor 75% subsidie in aanmerking. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000 bedragen, dan bedraagt de subsidie €7.500,00 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de €10.000. In totaal bedraagt de subsidie nooit meer dan €35.000. Het minimumbedrag is €1.000.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com