25 juni 2024

Zuid-Holland – Pleidooi voor functiemenging op bedrijventerreinen

GroenLinks in Zuid-Holland wil dat de provincie functiemenging toestaat. Dat wil zeggen dat er op bijvoorbeeld bedrijventerreinen ook woningbouw wordt toegestaan.

De economie van Zuid-Holland wordt steeds schoner. Industrieterreinen vol rokende schoorstenen en vrachtwagens die af- en aanrijden, komen steeds minder voor.

Op moderne industrieterreinen, waar weinig milieuvervuiling is, kan dus ook veilig worden gewoond of gewandeld. Het wordt volgens GroenLinks dan ook tijd om wonen, werken en ontspannen in dezelfde omgeving te laten gebeuren.

Zo kan de schaarse ruimte in Zuid-Holland optimaal worden benut. In andere provincies wordt al gewerkt met functiemenging. Een mooi voorbeeld is het Kennispark in Twente. Dat is niet meer alleen een bedrijventerrein. Er zijn ook woningen gebouwd, en er is ruimte gemaakt voor horeca, cultuur en sport. Overdag is er bedrijvigheid, en ’s avonds is er gezelligheid. Zo is het een prettige omgeving geworden om te wonen, te werken en te ontspannen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com