4 maart 2024

Delft – Begroting 2022: Lasten burgers omhoog

De onroerend zaakbelasting in Delft gaat omhoog. In 2022 stijgt het met de inflatiecorrectie (1,5%). Vanaf 2023 gaat die belasting extra omhoog met 6% om de begroting te kunnen sluiten.

Het tarief voor reiniging wordt ook duurder, per saldo met 9,8%. Dit is nodig omdat de kosten voor verwerking van restafval zijn gestegen. De rioolheffing stijgt eveneens, met 12,9%. Dit komt door hogere kosten, onder meer voor maatregelen die nodig zijn als gevolg van klimaatverandering.

Als het Rijk gemeenten niet genoeg extra geld geeft voor de taken en voorzieningen, is in 2025 opnieuw een stijging van de OZB noodzakelijk, van circa 7%.

In de begroting voor 2022 heeft het college scherpe keuzes vastgelegd. Delft moet kosten besparen en beleid versoberen.

Het is lastig voor de gemeente om financieel gezond te blijven. Delft moet veel kosten maken, terwijl het Rijk structureel niet genoeg geld geeft voor alle taken.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com