16 juni 2024

Inwoners van Haaglanden met WW-uitkering vaker aan de slag in een andere sector

In Haaglanden gingen 61% van de WW-uitkeringsgerechtigden aan de slag in een andere sector of branche dan waar ze vandaan kwamen. Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Daarmee wisselden mensen uit Haaglanden het vaakst van beroep. Steeds minder mensen krijgen een WW-uitkering. Ruim twee en een half duizend mensen maakten een overstap naar een andere sector of branche. Vooral van onder meer de sectoren financiële diensten, logistieke diensten en overige zakelijke diensten stapten mensen over naar een andere sector of branche. De kansen in een sector of branche beïnvloeden de mogelijkheden en noodzaak om over te stappen. Veel werkgevers ervaren nog steeds krapte op de arbeidsmarkt. Om aan personeel te komen geeft 68% aan eerder kandidaten aan te nemen die nog opgeleid moeten worden om de vacature te vervullen. De afgelopen twee jaar nam een derde van alle werkgevers zij-instromers aan. Dat zijn mensen uit een andere beroepsgroep die moet worden omgeschoold naar een functie waarvoor andere opleidingseisen gelden. Mensen met WW die extra ondersteuning kunnen gebruiken, zoals jongeren en mensen die geen opleiding hebben of praktisch zijn opgeleid, probeert UWV zo snel mogelijk te begeleiden naar duurzaam werk. UWV zet in op maatwerk en gerichte trainingen en opleidingen om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met de gemeente of werkgevers in speciale arrangementen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com