20 mei 2024

Westland – Opvang voor arbeidsmigranten in De Lier

Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft definitief besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van Tradiro om huisvesting voor 688 arbeidsmigranten te realiseren aan de Oostbuurtseweg in De Lier.

Hiermee zet Westland een grote stap voorwaarts in de realisatie van kwalitatief goede huisvesting voor deze onmisbare arbeidskrachten.

In de plannen wordt rekening gehouden met een aantal verbeterpunten die door buurtbewoners tijdens informatiebijeenkomsten in de zomer naar voren zijn gebracht.
Zo worden er extra maatregelen genomen op het gebied van afval en veiligheid in het (fiets)verkeer. Verder wordt er een omgevingsmanager aangesteld die voor, tijdens en na de bouw als vast en actief aanspreekpunt voor omwonenden gaat fungeren.

De Westlandse economie kan niet zonder arbeidsmigranten. In de gemeente Westland werken minimaal 12.000 arbeidsmigranten. Op piekmomenten kan dit aantal oplopen tot 16.000. Op dit moment biedt Westland huisvesting aan ongeveer 5.000 arbeidsmigranten.

Verwachting is dat het college over drie weken een besluit neemt over het verlenen van de omgevingsvergunning. Hier kan bezwaar tegen worden gemaakt. Tradiro heeft na het definitief worden van de omgevingsvergunning zes maanden voorbereidingstijd nodig om te kunnen starten met de bouw.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com