21 februari 2024

Westland – Begroting 2022: woonlasten blijven bijna gelijk

De woonlasten in Westland gaan volgend jaar bijna niet omhoog. Er is alleen spraken van een inflatiecorrectie op de OZB. Dit blijkt uit de begroting voor 2022 van de gemeente.

Ondanks de stijgende kosten voor de gemeente is het gelukt om een sluitende begroting te maken. Er is daarin ook nog ruimte voor investeringen.

Er is geld beschikbaar voor Sportpark De Lier en het creëren van het ‘Huis van de Buurt’ in de Noviteit in Monster. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een tweede woonconcept voor oudere, zoals de Berkenflat in ‘s-Gravenzande.

Ook wordt er niet ingeleverd op voorzieningen. De verschillende leges blijven gelijk en de uitgaven voor jeugdzorg, WMO en uitkeringen worden gehandhaafd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com