19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg aan de slag met Schone Lucht Akkoord

Gemeente Leidschendam-Voorburg gaat aan de slag met het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Schone lucht is prettig en goed voor de leefomgeving. Omdat luchtvervuiling niet stopt bij de gemeentegrenzen werken we samen met andere overheden aan gezonde lucht!’ Zo neemt de gemeente bij toekomstige aanbestedingen transport- en emissie-eisen op en gezondheidsdoelen bij nieuwe verkeers- en vervoersplannen. Fietsgebruik en deelmobiliteit worden in het plan gestimuleerd.

De luchtkwaliteit is in Nederland dankzij de aanpak van de overheden de afgelopen decennia sterk verbeterd. Inmiddels wordt overal in Nederland voldaan aan de EU-grenswaarden.

De afspraken bevatten algemene bepalingen, landelijke maatregelen van het Rijk en decentrale overheden en een verplicht uitvoeringsplan per deelnemende gemeente of provincie.

Het gemeentelijk uitvoeringsplan bestaat grotendeels uit al lopende maatregelen. Zoals stimuleren van elektrisch vervoer (aanleg oplaadpunten inclusief innovatieve oplossingen), stimuleren fietsgebruik en gebruik openbaar vervoer, stimuleren deelmobiliteit en emissie-arme gemeentelijke auto’s en machines. Daarnaast komt er voorlichting over houtstook, duurzaam inkopen, aanbesteden en duurzaam bouwen en emissie-eisen aan bedrijven.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com