8 december 2023

Zoetermeer – Financiële toekomst blijft lastig

Het College van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Financieel zijn het onzekere tijden. Er zijn veel veranderingen die van invloed zijn op de begroting. Dit betreft de gevolgen van corona, de komst van een nieuw kabinet en de veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente.

De financiële situatie van de gemeente voor het begrotingsjaar 2022 is nog wel redelijk. Voor de komende jaren is dat nog niet het geval er is nog veel onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is, zoals ook aangegeven in de Perspectiefnota 2022, in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden.

Door de tijdelijke compensatie voor de extra jeugdzorgkosten is er vanuit de Eneco-gelden minder geld nodig om de tekorten in de begroting te dekken. Hierdoor stijgt het nog beschikbare bedrag van 60 miljoen naar 72,5 miljoen. Dit bedrag zal komende jaren worden geïnvesteerd in de stad. De zorg voor de stad staat voorop. Dit om Zoetermeer te laten groeien naar een stad in balans.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com