18 mei 2024

Rijswijk – Begroting: Financiële gezondheid goed op koers

De gemeentelijke belastingen in Rijswijk gaan volgend jaar niet omhoog, wel wordt inflatiecorrectie toegepast.

Dit blijkt uit de gepresenteerde begroting van de gemeente. Volgens burgemeester en wethouders is er sprake van een goede financiële balans voor het komend jaar. Wel wordt gesproken over een tegenvallende bijdrage van het rijk.

Er zijn minder inkomsten uit het gemeentefonds maar de uitgaven voor bijvoorbeeld jeugdzorg stijgen wel. Er blijft echter wel een gezonde financiële buffer en er wordt flink geïnvesteerd in woningbouw.

Ook is er aandacht voor het klimaat. Rijswijk gaat bijvoorbeeld investeren in de bouwe van klimaat-neutrale scholen. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com