22 juni 2024

Den Haag – GroenLinks wil gelijke studietoeslag voor studenten

Studenten die naast hun studie niet kunnen bijverdienen vanwege hun medische beperking hebben recht op een extra studietoeslag van de gemeente. Zij ontvangen dit naast hun maandelijkse studiefinanciering. De Haagse GroenLinks fractie wil dat dit voor alle leeftijden gelijk wordt.

Op dit moment is deze studietoeslag in Den Haag afhankelijk van de leeftijd van de student. Zo ontvangen studenten van 18 jaar maandelijks 150 euro en studenten vanaf 21 jaar 300 euro. GroenLinks raadslid Erlijn Wenink vraagt vanmiddag bij de begrotingsbehandeling aan het stadsbestuur om dit voor alle leeftijden 300 euro per maand te maken.

Wenink: “Jongeren hebben het al moeilijk genoeg, zeker in deze tijd. Als je als student door een beperking geen bijbaan kan hebben verdien je dit financiële steuntje in de rug gewoon, ongeacht je leeftijd. En als 18-jarige student kun je dezelfde kosten hebben als een 21-jarige student. Hier moeten we echt wat ruimhartiger mee omgaan in Den Haag.”

Onlangs werd in Den Haag, vooruitlopend op een landelijke wetswijziging, het maximale bedrag van de individuele studietoeslag al verhoogd naar 300 per maand. Dat bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2020. “Maar dus nog niet voor iedereen. En een beperking mag voor niemand financiële drempels opleveren. Iedereen heeft het recht om een opleiding te kunnen volgen en zich te ontwikkelen”, aldus Erlijn Wenink.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com