20 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Samenwerken voor gezonde inwoners

De gemeente heeft samen met partners een preventieakkoord opgesteld. Hierin staat hoe de komende jaren wordt ingezet op een sterke mentale gezondheid, gezond gewicht en gezond drinken. Gezond drinken is bewust(er) drinken. Zodat jongeren en volwassenen nog beter weten wat ze drinken en wat dat voor invloed op hun gezondheid heeft. Bijvoorbeeld meer water drinken en minder suiker en/of alcoholhoudende dranken.

Wethouder Juliette Bouw ondertekende namens de gemeente het Lokale Preventieakkoord 2021-2023: “Samen met inwoners werken we aan een gezonder Leidschendam-Voorburg.”

Door in te zetten op concrete acties voor een positieve gezondheid werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen in de toekomst. Bijvoorbeeld door wandelgesprekken met inwoners over een gezonde leefstijl, de actie kinderen op gezond gewicht en alcoholpreventiecampagnes.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com