25 juni 2024

Zoetermeer – Vacante wethoudersplek wordt niet ingevuld

De fractie van de VVD heeft besloten geen kandidaat voor te dragen voor de vacante plek in het Zoetermeerse college van B&W dat door het vertrek van wethouder Marc Rosier naar de MRDH per 12 november zal ontstaan.

De fractie van de VVD is van oordeel dat gelet op de korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en daarmee het aflopen van de huidige raadsperiode, het niet noodzakelijk is de plaats in te vullen.

Met een herschikking van de portefeuilles kunnen de nog resterende werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces worden waargenomen. De herverdeling van de portefeuilles zelf is een verantwoordelijkheid van het college.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com