18 mei 2024

Westland – Gebiedsverbod voor inwoner van Delft

Burgemeester Arends van de gemeente Westland heeft een gebiedsverbod opgelegd aan een inwoner van Delft die al lange tijd overlast veroorzaakt in het gebied in en rond de Esdoorn in Naaldwijk.

Het verbod geldt voor een periode van drie maanden en is bedoeld om de overlast te doen stoppen en het veiligheidsgevoel bij inwoners en spelende kinderen te herstellen.

De overlast betrof onder andere de vernieling van goederen, het hangen in portieken, geluidsoverlast, het mishandelen van passanten, buurtbewoners of kinderen, bedreigingen en intimidaties. Er was sprake van stelselmatige verstoring van de openbare orde en aantasting van de leefbaarheid. Zowel de ernst van de afzonderlijke incidenten als de veelheid ervan maakten dat er sprake was van een groot veiligheidsprobleem.

Het gebiedsverbod, dat is opgelegd op grond van artikel 172a van de Gemeentewet, is een van de maatregelen die voortvloeien uit de intensieve samenwerking tussen de gemeente, politie en Vitis Welzijn om de overlast in de wijk Opstal terug te dringen. De termijn van drie maanden kan worden verlengd als de persoon in kwestie gedurende deze periode in het gebied waarvoor het verbod geldt weer een overtreding begaat. Negeren van het gebiedsverbod is daarnaast een strafbaar feit en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com