13 april 2024

Delft – TU wint Waterinnovatieprijs

De TU-Delft heeft de water-innovatieprijs gewonnen in de categorie gezond water en gezonde bodem.

Het hoogheemraadschap Delfland sponsort dit onderzoek en maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt om innovaties op het gebied van watermanagement te bevorderen.

De TU Delft werkt aan AdOx, een techniek waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater kunnen worden gehaald zonder schadelijke effecten.

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van onder anderen de Unie van Waterschappen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com