22 juni 2024

Westland – Subsidie brengt betaalbare woningen dichterbij binnen gemeente Westland

De provincie Zuid-Holland kent de gemeente Westland een subsidie toe van totaal € 592.500,- voor de projecten De Kreken Fase 2 in Poeldijk en ONW Waelpolder in ’s-Gravenzande. Deze subsidie brengt de realisatie van sociale woningen binnen de gemeente Westland dichterbij. Zo kan de gemeente makkelijker een bijdrage leveren aan het provinciale doel ‘Voldoende juiste woningen op de juiste plek, sterke steden en dorpen in Zuid-Holland‘.

De druk op de woningmarkt is groot en het tekort aan betaalbare woningen neemt toe. De provincie Zuid-Holland stelde een versnellingsaanpak hiervoor op. Het toekennen van subsidies is daar een onderdeel van. Ook in de gemeente Westland is het tekort voelbaar. Zo is er dringend behoefte aan sociale huurwoningen. Na een gerichte aanvraag vanuit de gemeente Westland kende de provincie subsidiegelden toe om te stimuleren dat er meer sociale en betaalbare woningen worden gerealiseerd. De regeling wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie van € 7.500,- per te bouwen sociale huurwoning.

Door de cofinanciering met de provincie worden bereikbare en betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de gemeente Westland gerealiseerd. In Waelpolder worden 720 woningen gebouwd, in eerste instantie waren 72 woningen daarvan gepland voor de sociale verhuur. Met de toegekende subsidie gaat het aantal sociale huurwoningen van 72 naar 102, door 30 sociale koopwoningen om te zetten naar sociale huur. Daarnaast worden er mogelijk in de nieuwbouwwijk De Kreken in Poeldijk 47 sociale huurwoningen toegevoegd op een plek waar oorspronkelijk een kantoorgebouw zou komen. Onder aan de streep geeft de subsidie de gemeente de mogelijkheid om 79 extra betaalbare huurwoningen te realiseren.

Op dinsdag 7 december ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om in Waelpolder 30 sociale koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. Ook reserveert de gemeente extra geld om de plannen mogelijk te maken, alleen de subsidie van de provincie was onvoldoende. Over het project De Kreken moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com