22 juni 2024

Zoetermeer – Samenwerking kinderopvang en onderwijs verder versterkt door ondertekening ‘visie op samenwerking’.

Op donderdag 9 december jl. hebben de schoolbesturen Opoz en Unicoz onderwijsgroep en de kinderopvangorganisaties Kern Kinderopvang en Junis Kinderopvang samen het document ‘Visie op samenwerking’ ondertekend.

Hiermee spreken de organisaties hun voornemen uit om deze brede samenwerking verder te versterken. Door bundeling van expertise van onze medewerkers en door de wereld rondom het kind in samenhang te organiseren, bieden wij samen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in Zoetermeer.

Kinderopvangorganisaties en de basisscholen werken in Zoetermeer al jarenlang goed samen. Vaak gebeurt dat in een (integraal) kindcentrum, maar ook op aparte locaties. Daarmee bieden kinderopvang en onderwijs meer kansen aan kinderen van 0 t/m 12 jaar om zich spelend en lerend te ontwikkelen.

Iedere locatie waar kinderopvang en onderwijs samenwerken, of dat nu is in één gebouw of op meer fysieke afstand, heeft zijn eigen aanpak en eigen ‘kleur’. Daarmee is er een breed aanbod in Zoetermeer, want tenslotte is ieder kind anders.

Deze brede samenwerking leidt ertoe dat kinderen een kansrijke start krijgen, omdat in een vroeg stadium wordt gesignaleerd of een kind iets extra’s nodig heeft. Zo nodig wordt vroegtijdig hulp ingeschakeld van externe (zorg)partners.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com