15 juli 2024

Westland – Kamervragen glasvezel buitengebieden

Inge van Dijk heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over internet in de buitengebieden van Westland. Begin november bracht Inge van Dijk (Kamerlid CDA) een bezoek aan het Westland. Dit was op verzoek van de fractieleden Pieter Immerzeel en Petra Scheffers. Reden voor haar bezoek was de weigering van Delta Fiber om de buitengebieden van het Westland van glasvezel te voorzien.

In het gesprek werd benadrukt het economisch belang van onze regio. Daarnaast de noodzaak voor snel internet voor de vele bedrijven en burgers die in het buitengebied gevestigd zijn. Inge van Dijk heeft deze oproep opgepakt en heeft eind december een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

De vragen gaan o.a over het belang van betrouwbare internetverbindingen in de buitengebieden en over evt overheidsingrijpen als de marktpartijen, bij aanleg van glasvezel, falen. Hierbij wordt ook een mogelijke financiering vanuit het een fonds aangegeven. Bij al deze vragen werd het Westland meerdere keren als voorbeeld genoemd. Wij hopen dat de Minister in het nieuwe kabinet de vragen serieus zal oppakken en met een oplossing zal komen. Wij als CDA Westland zullen het proces op de voet blijven volgen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com