16 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – Opvang vluchtelingen

Nu de gemeente de huurovereenkomst voor Vlietweg 16/17 op bedrijventerrein Overgoo heeft getekend, wordt gestart met de verbouwing om van kantoorruimtes woonunits te maken. Naar verwachting is dit over 3 maanden klaar. De bedrijfjes die in het pand zaten is een andere plek op bedrijventerrein Overgoo aangeboden.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft nu de verantwoordelijkheid 136 vluchtelingen uit de regionale gemeentelijke noodopvang langdurig tijdelijk te huisvesten. Deze vluchtelingen verblijven op dit moment in het Fletcher hotel in Naaldwijk en verhuizen naar Vlietweg 16-17 op bedrijventerrein Overgoo, als het gebouw klaar is. Regio Haaglanden moet op verzoek van het Rijk vanaf 23 juni voor nog 1000 extra (nood)opvangplekken zorgen. Dit betekent dat Leidschendam-Voorburg in totaal 204 vluchtelingen moet opvangen.
Het Rijk houdt bij haar vraag de mogelijkheid open dat er nog meer vluchtelingen moeten worden opgevangen.

Over de langdurige opvang van vluchtelingen die nu particulier worden opgevangen, doet het Rijk nog geen uitspraken. Het is wel duidelijk dat de meeste vluchtelingen niet maanden of jaren bij een gastgezin kunnen blijven. Er worden enkele signalen ontvangen dat opvang bij mensen thuis onder druk staat. Mensen worden nu verwezen naar de Broodfabriek in Rijswijk. Opvang in de regio is nu niet meer mogelijk, maar elders in Nederland zijn nog voorlopig nog voldoende opvangplaatsen.

Naast de vluchtelingenstroom uit Oekraine, ligt er ook een opgave vanuit het Rijk voor de huisvesting van statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen, die via de reguliere asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen. De gemeente moet 19 statushouders uit Ter Apel een woonruimte aanbieden. Er is de afgelopen periode weinig doorstroming op de sociale woningmarkt in Leidschendam-Voorburg, waardoor steeds langere wachtlijsten ontstaan en er op korte termijn geen woonruimte voor deze mensen vrij komt. Daarom worden nu versneld 19 statushouders in onze gemeente door het COA in een hotel geplaatst, totdat er een reguliere woonruimte vrijkomt.

Met flexwonen wil het college, conform de motie van de raad, op kortere termijn extra sociale huisvesting tot stand brengen. Gezien de druk op huisvesting van statushouders en Oekraïners zet het college met spoed in op realisatie van tijdelijke woonruimte. Samen met de regio worden locaties voor flexwonen in beeld gebracht om tijdelijk woningen te plaatsen.

Per 3 mei 2022 verblijven 188 vluchtelingen in particuliere opvang bij gastgezinnen, waarvan 45 kinderen onder de 12 jaar, en 21 tussen 12 en 18 jaar. Eerder gaf de gemeente aan dat het om 347 vluchtelingen ging. De verschillen zijn ontstaan door misverstanden vanwege het cyrillische schrift en taalproblemen. Dit leidde bijvoorbeeld tot verschillende spelling van dezelfde naam en daardoor tot meerdere inschrijvingen voor dezelfde persoon.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com