19 juni 2024

Den Haag – Zorgen over betrokkenheid inwoners bij bouwplannen

De Vrienden van Den Haag maken zich zorgen over de manier waarop de inwoners van Den Haag betrokken worden bij bouwplannen in hun buurt en stad.

In een brief aan het college van B en W constateren zij dat er algemene onvrede leeft bij bewonersorganisaties en bewoners over de besluitvorming in het stadhuis alle goede beleidsvoornemens ten spijt.

De Vrienden stellen in hun bijdrage voor een Omgevingsvisie het toe te juichen dat de gemeente meer regie wil nemen. Het komt er nu op aan dat voornemen ook concreet te maken. Speciale aandacht daarbij verdienen plannen voor beschermde stadsgezichten. Nu worden vaak terechte bezwaren omzeild met een beroep op de zogeheten Kruimelregeling.

De Vrienden roepen de gemeenteraad om inbreng van omwonenden niet pas achteraf, maar meteen zodra een plan wordt ingediend bij de gemeente, mogelijk te maken.

Geinspireerd door de Inspiratienota van de raadswerkgroep Democratie en Participatie (2 december 2021) doen de Vrienden een groot aantal aanbevelingen om de participatie van alle bewoners van Den Haag te verbeteren.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com