16 juni 2024

Delft – Ere-doctoraat TU-Delft voor Frans Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans ontving een eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten voor de aanpak van klimaatverandering. Er was protest tegen de toekenning van het ere-doctoraat. Enkele oud-studenten hadden een petitie opgezet die vooral veel anoniem werd ondertekend.

Timmermans zou volgens de oud-studenten verkeerde keuzes voor het tegengaan van klimaatverandering ondersteunen. Protest buiten de universiteit werd vooral gevoerd door klimaat-ontkenners en boeren die zich bedreigd voelen door het voorgestelde beleid van Timmermans.

Desondanks ging het toekennen van het eredoctoraat door. Zijn promotor zei het volgende: “Wij eren Frans Timmermans voor zijn niet-aflatende inspanningen om het tegengaan van klimaatverandering op de Europese agenda te krijgen. Hij is de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55% minder emissies te produceren. Hij heeft voor dit document de steun weten te verwerven van landen, industrieën, publieke belanghebbenden en kennisinstellingen. Zonder een dergelijke visie zou de energietransitie – die een groot deel van de oplossing is in de strijd tegen de klimaatverandering – veel minder makkelijk van de grond komen. Het beleid en de instrumenten in Fit for 55 zullen Europa in staat stellen wereldleider te worden in de strijd tegen de klimaatverandering.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com