4 maart 2024

Delft – Manifest voor een klimaatrechtvaardig Delft

De Delftse Klimaatcoalitie wil op lokaal niveau bewustwording over de klimaatcrisis te vergroten en een daadkrachtige en adequate aanpak van de klimaatcrisis te bevorderen.

De veranderingen op lokaal niveau moeten zorgen voor een snelle verlaging van de Delftse bijdrage aan de opwarming van de aarde, de vervuiling van de aarde en betere ruimteverdeling tussen mens en natuur.

De Klimaatcoalitie wil dat deze doelen worden opgenomen in het Bestuursprogramma 2022-2026. Het klimaatmanifest bestaat uit 10 punten en iedereen is uitgenodigd deze te verbeteren en aan te vullen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com