21 februari 2024

Leidschendam-Voorburg – financieel veilige gemeente

Elk jaar doet BDO een benchmark onder alle Nederlandse gemeenten en kijkt hoe het gesteld is met de financiële positie van gemeenten. Dit jaar steeg de gemeente Leidschendam-Voorburg van de achtste naar de derde plek, in de categorie gemeenten met 50.000-100.000 inwoners.

De stijging komt doordat de solvabiliteit van de gemeente is gegroeid. De solvabiliteit wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de totale bezittingen van de gemeente. Hoe hoger de solvabiliteit, des te groter de buffer die gemeenten hebben om tegenvallers op te vangen. Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten.

Met de Eneco-gelden kan nu en in de toekomst geïnvesteerd worden in de gemeente. Zo kunnen er nu eenmalige investeringen gedaan worden, die anders misschien niet zouden kunnen. Daarnaast is een aantal reserves gemaakt waarmee de gemeente de grote uitdagingen van de komende decennia aan kan. Deze bestemmingsreserves zijn gelabeld voor de energietransitie en duurzaamheid, herstelbeleid, mobiliteit, bereikbaarheid, onderwijshuisvesting en langer zelfstandig wonen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com