23 april 2024

Haaglanden – Er is steeds meer tekort aan personeel

Er was een krachtig economisch herstel vorig jaar, waardoor er steeds meer vraag is naar personeel. Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden daalde daardoor met een derde. Er waren ook een kwart meer vacatures dan in 2020.
De krapte op de arbeidsmarkt is daardoor enorm, zo verklaard het UWV. Werkgevers in diverse sectoren hebben te maken met een tekort aan personeel.

Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Er is echter wel een enorme mismatch in vraag en aanbod. Sectoren waar de meeste vacatures zijn, daar is bijna geen personeel voor te vinden dat aan de eisen voldoet. Het UWV pleit voor een krachtig om- en bijscholingsbeleid door alle maatschappelijke organisaties samen.

In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen met 4,5 duizend afgenomen. De grootste bijdrage aan deze daling leverden de administratieve beroepen, de technische beroepen en de dienstverlening.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com