23 april 2024

Delft – Prestatieafspraken 2022 over sociaal wonen

Nieuwe sociale huurwoningen en studentenkamers, verduurzaming bestaande woningen, goed wonen voor ouderen en woonruimte voor bijzondere groepen zijn de belangrijkste onderwerpen van de prestatieafspraken voor 2022.

Deze afspraken maken de gemeente Delft, DUWO, Vestia, Vidomes, Woonbron en de huurdersorganisaties ieder jaar met elkaar. Corporaties en gemeente werken samen aan het bouwen van goede, toekomstbestendige sociale huurwoningen voor de verschillende doelgroepen. Dit doen zij al in de Bomenwijk en aan de Kloosterkade. En op het terrein van Reinier de Graaf en het Heilige Land. In totaal komen er tot 2030 ongeveer 1.725 sociale huurwoningen bij.

DUWO bouwt in 2022 136 studenteneenheden. Samen met de gemeente werkt DUWO verder aan de planontwikkeling voor nog eens 1.200 tot 1.900 extra studenteneenheden. De corporaties bouwen ook goede nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen zoals in Nieuw Delft en mogelijk aan de Bieslandsekade. Als ze dat willen, kunnen ouderen verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Daarnaast stimuleren de gemeente en corporaties de doorstroming naar bestaande seniorencomplexen. De woningen die daardoor vrij komen bieden nieuwe kansen voor gezinnen en starters.

Er zijn verschillende groepen bewoners die meer nodig hebben dan alleen een woning. Zij hebben ook zorg en begeleiding nodig. Per project kijken corporaties, zorgpartners en de gemeente waar woningen voor deze groepen kunnen komen. Een mooi voorbeeld zijn de 24 appartementen voor verstandelijk gehandicapten in de Wippolder. Hier kunnen zij met begeleiding zelfstandig wonen.

In 2022 pakken de corporaties bij onderhouds- en renovatieprojecten door met het verduurzamen van hun woningen. Bij alle projecten kijken de corporaties welke maatregelen nodig zijn om het energieverbruik maximaal te verminderen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com