20 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Subsidietafels voor nieuwe partners

Maatschappelijke organisaties die een bijdrage willen leveren aan de sociale doelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, kunnen zich aanmelden voor de subsidietafels.

Zij kunnen meedenken over thema’s als omgaan met dementie, jongvolwassenen met psychische klachten, jongerenparticipatie, laaggeletterdheid, oplossen en voorkomen van financiële problemen, sport- en cultuuraanbod voor kinderen en jongeren en voorkomen van eenzaamheid en fysieke en mentale problemen.

Aan de subsidietafels gaan organisaties die activiteiten aanbieden rond hetzelfde thema, met elkaar in gesprek om het aanbod op elkaar af te stemmen en samen één plan voor de komende twee jaar te maken. Er zijn vijf tafels: 1. Opgroeien en opvoeden, 2. Basisvaardigheden & talentontwikkeling, 3. Zelfredzame inwoners, 4. Betrokken en inclusief en 5. Financieel zelfredzame en digi- en taalvaardige inwoners & de integratie van nieuwkomers.

Wethouder Floor Kist: “Ook met de subsidietafels hebben we een uitdagende periode achter de rug. Maatschappelijke organisaties hebben hun aanbod door de coronacrisis continu moeten aanpassen. Ook de komende tijd moeten we flexibel blijven. Maar we hebben gezien dat samenwerken echt loont. Activiteiten verhuisden naar buitenlocaties, of werden met behulp van mediapartners online voortgezet. Voor jongeren die niet op vakantie konden, werden gezamenlijk extra activiteiten georganiseerd. Samen kunnen we ook onder deze moeilijke omstandigheden ondersteuning blijven bieden aan de inwoners die dit het hardst nodig hebben.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com