25 juni 2024

Wassenaar – Realisatieplan verkeer ter inzage

Dit plan geeft richting aan hoe Wassenaar met verkeer om wil gaan in de toekomst. Inwoners van Wassenaar kunnen een zienswijze indienen en hiermee hun mening over het voorgestelde realisatieplan geven.
Afbeelding met tekst, buiten, lucht, weg

In september 2021 heeft de gemeenteraad het verkeersonderzoek Wassenaar vastgesteld. Dit onderzoek geeft inzicht in de autoverkeersdrukte, de hoeveelheid doorgaand autoverkeer en verbetervoorstellen richting 2030. Het doel van de verbetervoorstellen is de hoeveelheid (vracht)auto’s en de draagkracht van de Wassenaarse wegen meer met elkaar in overeenstemming te brengen en een goede balans aan te brengen tussen (verkeers)veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

In het verkeersonderzoek zijn vijf kansen benoemd om de doelstellingen te kunnen behalen. In het realisatieplan zijn deze kansen uitgewerkt en vertaald naar concrete projecten waar de gemeente de komende jaren aan wil werken. Voor de exacte invulling en inrichting van alle projecten worden participatietrajecten met direct betrokkenen opgezet maar eerst wil de gemeente de bewoners graag betrekken bij het gehele realisatieplan.

Wethouder Caroline Klaver van Verkeer zegt hierover: “verkeer blijft een emotioneel onderwerp. We hebben er dagelijks mee te maken; direct in onze eigen straat, maar ook als wij onderweg zijn in het dorp zelf. Het college vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers hun mening hierover kunnen geven.”

Op verzoek van de raad en aansluitend op de landelijke trend, wordt verder een onderzoek gestart naar het terugbrengen van de maximum snelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com