13 juni 2024

Rijswijk – Samenwerken aan wonen

Deze week hebben de gemeente Rijswijk, Vidomes, Rijswijk Wonen en de huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken voor sociale woningen.

De partijen hebben opnieuw afspraken gemaakt voor de komende vier jaar om samen verder te werken aan het toegankelijk houden van de woningmarkt voor alle Rijswijkers.

De vraag naar woonruimte is groot en het aanbod blijft achter. Huizenprijzen zijn onbetaalbaar geworden voor grote groepen woningzoekenden en de doorstroming is laag. Daarom is actie nodig. Speerpunten uit de lokale prestatieafspraken zijn de inzet op betaalbare huurwoningen en het renoveren en verduurzamen van woningen.

Corporaties vernieuwen verouderd bezit en realiseren de komende jaren ca. 260 sociale huurwoningen. Ruim 1.300 sociale huurwoningen worden in deze periode gerenoveerd en verduurzaamd. Tot slot zetten de partijen volop in op het onderzoeken van extra mogelijkheden voor kwetsbare groepen.

Voor Rijswijkse ouderen blijft de inzet dat ze zo goed mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen óf kunnen doorstromen naar een andere geschikte woning. Bijvoorbeeld door uitbreiding van het succesvolle project flatcoach, het aanstellen van een doorstroommakelaar of het toevoegen van huiskamers en ontmoetingsruimtes in appartementengebouwen.

Voor specifieke groepen, zoals Rijswijkse jongeren, statushouders en mensen die begeleid wonen, onderzoeken woningcorporaties met de gemeente of goedkope starterswoningen of flexwoningen op tijdelijke basis te realiseren zijn.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com