23 april 2024

Zoetermeer – Investeren in verenigingen

De gemeente Zoetermeer stelt € 450.000 beschikbaar voor verenigingen die hun accommodatie willen verbeteren, verduurzamen of toegankelijker willen maken.

De subsidieregeling Investeringsimpuls Amateurverenigingen bestaat al geruime tijd in Zoetermeer en is een groot succes. Het fonds is helemaal uitgeput. Verenigingen die verbouwingsplannen hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente om te kijken of zij een aanvraag kunnen doen op deze subsidie. Eerder heeft de raad al besloten om het fonds tijdelijk te overbruggen met €100.000.

Met deze € 450.000 aanvulling kunnen amateurverenigingen hun accommodaties verbeteren, verduurzamen en toegankelijkheid vergroten. Wethouder ter Laak: ‘Ik ben blij dat de raad over deze stevige regeling besluit in de raadsvergadering van 21 februari. Daarmee blijven verenigingen aantrekkelijk en investeren we, als gemeente, in een rijk verenigingsleven. Verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol in het opbouwen en bestendigen van sociale contacten, omzien naar elkaar. Daarnaast zorgt deze regeling concreet, dat er meer gebouwen in de stad verduurzamen en goed toegankelijk zijn en blijven. Zodat ook mensen met een beperking mee kunnen blijven doen. De verduurzaming zorgt voor een besparing van de energierekening van amateurverenigingen. Een besparing die leidt tot een investering in de vereniging.’

De investeringsimpuls wordt gefinancierd vanuit Fonds Zoetermeer 2040.Dit fonds is opgebouwd uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco aandelen van de gemeente. De middelen van Fonds Zoetermeer 2040 zorgen ervoor dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad blijft, waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren. Investeren in verenigingen past hier goed bij. Naast het sport- en cultuurbeleid kunnen ook welzijnsverenigingen/-stichtingen, zoals wijkverenigingen gebruik maken van de regeling.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com