18 mei 2024

Midden-Delfland – Nieuw gemaal Hooipolder Den Hoorn

Delfland regelt dagelijks het waterpeil in alle sloten, singels en vaarten. Dat doen wij voor droge voeten en voldoende water.

Het afvoeren van overtollig regenwater en het aanvoeren van water in tijden van droogte, doen we met behulp van gemalen.

Het gemaal in de Hooipolder in Den Hoorn (Midden-Delfland) is aan het einde van zijn levensduur. Omdat de locatie van het huidige gemaal niet goed bereikbaar is voor onderhoud en de watertoevoer naar het gemaal niet optimaal is, willen wij het vervangen door een nieuw gemaal op een bereikbare locatie in de buurt, waar de watertoevoer beter is. Het nieuwe gemaal draagt bij aan een toekomstbestendige waterhuishouding in de Hooipolder.

Het voorstel voor het nieuwe gemaal ligt op 10 maart 2022 ter besluitvorming voor bij het algemeen bestuur.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com