16 juli 2024

Haaglanden – Scholing essentieel voor duurzaam werk

Het aantal WW-uitkeringen is ten op zichte van januari 2021 met ruim een derde afgenomen in Haaglanden. Het aantal kortlopende WW-uitkeringen is zelfs iets sterker afgenomen. Werkgevers hebben dan ook moeite om vacatures in te vullen. Dit komt doordat er geen geschikte kandidaten zijn, geven werkgevers zelf aan in het werkgeversonderzoek van UWV. De helft van de werkgevers zet scholing van kandidaten in om vacatures in te vullen. Werkzoekenden krijgen zo met functiegerichte training en scholing nieuwe kansen op werk.

‘Scholing en ontwikkeling is een ‘must’. Voor werkzoekenden, voor werkenden, voor iedereen die mee wil doen op de arbeidsmarkt . Voor werkgévers kan scholing bovendien een uitkomst zijn’, zegt Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden. ‘Zeker als zij moeilijk vervulbare vacatures hebben. Samen met werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere partners op de arbeidsmarkt, kunnen we arrangementen ontwikkelen om werkzoekenden op te leiden. Zo benutten we extra arbeidspotentieel om vacatures in te vullen en werken we samen aan het verkleinen van de personeelstekorten. Dát zie ik graag in Haaglanden, dat we samen en met passie vraagstukken beet pakken. En dat werkzoekenden en werkenden zich ontwikkelen en een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en houden.’

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com