20 mei 2024

Den Haag – FNV actie voor mensen met arbeidsbeperking

Werkenden met een arbeidsbeperking vallen onder de Participatiewet.In het regeerakkoord is er nauwelijks aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking.

De FNV wil dat er meer aandacht komt voor een duurzame begeleiding van en naar (regulier) werk. De vakbond biedt minister Carola Schouten daarom hulp in de vorm van een 50 cm grote opblaasbare, uitgestoken hand en een rapport met oplossingen en persoonlijke verhalen. Bij de overhandiging is ook een aantal Tweede Kamerleden aanwezig.

De FNV wil dat er een plan komt zodat mensen met een arbeidsbeperking het recht krijgen op ondersteuning naar en tijdens werk via sociale ontwikkelbedrijven. Dit zijn bedrijven die de benodigde kennis, kunde, infrastructuur en werkgeverscontacten, maar ook de banen hebben. Ze kunnen voor werknemers met een arbeidsbeperking de springplank zijn naar regulier werk, maar ook het vangnet vormen wanneer dat (even) nodig is.

Joost Kaper, bestuurder FNV Overheid: ‘We zien nu te vaak dat mensen geen passend werk hebben, zich niet kunnen ontwikkelen en ook te vaak langs de zijlijn staat. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit tij te keren.’ Ook uit diverse evaluaties, waaronder die van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt flink achterblijft bij andere werkzoekenden.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com