21 mei 2024

Maassluis – Stop de bomenkap aan de Kortebuurt

De natuurvereniging KNNV Waterweg-Noord heeft bezwaar gemaakt tegen het kappen van bomen aan de Kortebuurt in Maassluis. In deze bomen broeden roeken én hun nesten zijn beschermd door de wet. De provincie Zuid-Holland heeft ontheffing verleend om deze bomen te kappen. Begin maart, volgt de uitspraak van de Rechtbank.
Teken de petitie: Stop de bomenkap in de Korte Buurt in Maassluis – Petities.nl

De roeken zijn weer zijn terug! De eersten zijn begonnen met nestbouw. Ze roeken heel vrolijk. Een iedere wordt uitgenodigd om deze dieren te bekijken een genot om te zien. Ga naar de Sportlaan in Maassluis, daar vlakbij is de Kortebuurt.

In eerste instantie werd vermeld dat het om 66 te kappen bomen ging. Op een tekening staan echter 90 bomen aangemerkt als “te verwijderen”. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de kades verhogen en daar dus een hele serie bomen “verwijderen” en een heel mooi stukje Maassluis om zeep helpen.

De KNNV is van mening voordat er tot kap kan worden te zorgen voor vervangende bomen van voldoende afmeting in de directe omgeving van de huidige nestplaatsen zodat de roekenkolonie kan blijven bestaan. Of de kade op een andere manier te versterken zoals elders ook wel is gedaan. De bomen kunnen dan blijven staan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com