19 juni 2024

Leidschendam-Voorburg – Extra geld voor kinderopvang

1,3 miljoen voor extra hulp voor kinderen op school en kinderopvang. Scholen en kinderopvangorganisaties in Leidschendam-Voorburg gaan aan de slag met 24 plannen voor extra ondersteuning voor kinderen na de moeilijke tijd door de coronapandemie. De gemeente ontving circa 1,3 miljoen vanuit het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) om deze plannen uit te voeren.

Wethouder Juliette Bouw: “Het is voor scholen en kinderen een lastige tijd geweest door de coronapandemie. We willen graag elk kind goed onderwijs bieden en de kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug geven. Met het extra geld kan dat nu ook. Mooi om te zien dat scholen en kinderopvangorganisaties hierin samen optrekken met pedagogisch medewerkers, coaches of schoolmaatschappelijk werkers.”

Er zijn door de scholen en kinderopvangorganisaties praktische plannen gemaakt waarbij het huidige onderwijs ondersteund wordt. Denk hierbij aan de overgang van peuters naar kleuters, verbreden van het lesmateriaal, extra hulp in de klas, aandacht voor taalonderwijs voor kinderen en hun ouders, huiswerkbegeleiding en tussenschoolse sport- en spelactiviteiten om kinderen meer te laten bewegen. In het Voortgezet Onderwijs zijn er daarnaast steunlessen voor Nederlands, Engels en Wiskunde en wordt er samengewerkt met experts op het gebied van onder andere examentraining en mentale ondersteuning.

De plannen die door de scholen en kinderopvangorganisatie in Leidschendam-Voorburg zijn gemaakt worden uitgevoerd binnen 1,5 jaar (uiterlijk medio 2023).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com