8 december 2023

Den haag – Wateragenda 2021-2025

Het college heeft ingestemd met de actualisatie van de wateragenda 2021-2025 van de gemeente Den Haag. Delfland en Den Haag werken intensief samen op het gebied van waterbeheer. Sinds 2012 wordt de manier waarop we omgaan met water in en om de stad beschreven in de Wateragenda. De huidige actualisatie bouwt voort op de visie uit de vorige Wateragenda, de focus is aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen.

Doel is samen te zorgen voor een goed functionerend, duurzaam, veilig, klimaatbestendig en gezond watersysteem. Een watersysteem dat nu en in de toekomst bijdraagt aan een aantrekkelijke (leef-)omgeving en waar de bewoners, bedrijven en bezoekers van Den Haag op een bewuste manier mee omgaan.

Bij de Wateragenda hoort een lijst met projecten. Deze wordt doorlopend geactualiseerd en vormt de basis voor gesprekken tussen Delfland en Den Haag.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com