21 mei 2024

Delft – Tanthof wordt geen proeftuin voor aardgasvrije wijken

De wijk Tanthof is niet geselecteerd als een van de veertien nieuwe proeftuinen aardgasvrije wijken. Dit maakte minister De Jonge donderdag 10 maart jl. bekend tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken.

Gemeente Delft en de organisaties Thuisbaas en Winst uit je woning dienden de wijk Tanthof in als proeftuin voor aardgasvrije wijken. Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) was hier nauw bij betrokken. Doel was om bewoners te helpen om – op vrijwillige basis – stap voor stap over te gaan op schone warmte.

De Delftse proeftuin was ambitieus. Het plan richtte zich op de hele wijk Tanthof. Volgens de adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, sloot de Delftse proeftuin niet goed genoeg aan op het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Van de in totaal 40 ingediende aanvragen heeft de adviescommissie er 14 toegekend.

Wijken die wel als proeftuin zijn geselecteerd, ontvangen een financiële bijdrage van het Rijk. Ondanks dat deze subsidie niet is toegekend aan de Delftse wijk Tanthof, zien de gemeente en de bewonersvereniging nog steeds volop kansen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com