21 mei 2024

Leidschendam-Voorburg – Geen subsidie voor Heuvel/Amstelwijk

Hiertoe heeft de gemeente in 2021 een aanvraag ingediend voor de derde en laatste subsidieronde van het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken (PAW).

In Leidschendam-Voorburg werken we aan een duurzame toekomst. CO₂-neutraal zijn in 2050, dat is het doel. Onder andere door aardgas te vervangen door schonere energiebronnen.

Voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk zien we mogelijkheden om als eerste van het aardgas af te gaan. Vandaag is bekend gemaakt dat de subsidieaanvraag om een deel van De Heuvel/Amstelwijk aardgasvrij te maken niet is toegekend. Desondanks gaat de gemeente, in samenwerking met de woningcorporaties, bewoners en andere belanghebbende, door met het verduurzamen van de wijk.

Om dit te bewerkstelligen wordt gekeken naar bredere financieringsmogelijkheden vanuit het Rijk. Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “In de transitie naar aardgasvrij is de gemeente, samen met de woningcorporaties, al volop bezig te onderzoeken hoe we woningen op een andere manier kunnen verwarmen. De afwijzing van deze subsidieaanvraag is een tegenslag, maar geeft ons de ruimte om een stap terug te doen en – buiten de kaders van de aanvraag om – alle haalbare warmteoplossingen opnieuw te onderzoeken.”

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com