22 juni 2024

Westland – Gemeente mist deskundigheid begraafplaats Naaldwijk

Het Naaldwijkse gemeentebestuur mist de noodzakelijke deskundigheid om te beoordelen of de R.K. Begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk een monument is.

Daarom moet er alsnog een advies door deskundig bureau worden ingewonnen. Dit schrijft de commissie Bezwaarschriften van de gemeente aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De stichting Terebinth, de Bond Heemschut en het Genootschap Oud-Westland willen dat de begraafplaats als gemeentelijk monument wordt aangewezen, maar de gemeente weigert dat. De bezwaarmakers vinden dat B & W de afwijzing van de aanvraag niet goed heeft gemotiveerd en vooral zijn oren laat hangen naar de bezwaren van de eigenaar van de begraafplaats, het bestuur van de St. Adrianus-parochie. Die zou een financieel belang hebben bij de voorgenomen ruiming. De bezwaarmakers menen dat het parochiebestuur geen oog heeft voor de monumentale waarde van het kerkhof.

Het College wilde de begraafplaats niet op de gemeentelijke monumentenlijst zetten, omdat deze niet de moeite waard zou zijn. Bovendien weigerde de parochie de begraafplaats te onderhouden, omdat ze daarvoor geen geld heeft. De commissie stelt nu dat het financiële belang geen rol speelt in de beoordeling van de waarde als monument.

Daar komt bij dat de parochie haar financiële belang niet concreet heeft gemaakt. Ook is niet serieus bekeken of de voorstellen van de Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg soelaas bieden voor de financiële knelpunten. Het is nog niet bekend of het College het advies gaat overnemen en een nieuw besluit zal nemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com