22 juni 2024

Zuid-Holland – Provincie besluit tot versnelde legalisering PAS-melders

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 maart heeft Provinciale Staten in Zuid-Holland een motie aangenomen om nog in deze Statenperiode een besluit te nemen over legalisering van PAS-meldingen.

Daartoe riep het CDA Zuid-Holland op samen met de fracties van VVD en ChristenUnie/SGP. Het is een belangrijke stap in de Stikstofcrisis en het voortbestaan van veel agrarische ondernemers.

Het is juli 2015 als er gestart wordt met het Programma Aanpak Stikstof (PAS); maatregelen om de toenemende neerslag van stikstofverbindingen en daarmee de belasting op de natuur te reduceren. Tijdens dit programma werd gekeken naar de hoeveelheid stikstofneerslag die bepaalde activiteiten veroorzaakten, waaronder activiteiten in de landbouw. Onder bepaalde voorwaarden konden activiteiten met minimale toename van de stikstofneerslag doorgaan met een zogenaamde PAS-melding onder de Wet Natuurbescherming. Op deze manier werden de lasten verlicht voor initiatiefnemers van deze activiteiten.

Dit veranderde in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat een PAS-melding in strijd was met de Europese Habitatlijn. Projecten die stikstofneerslag veroorzaken werden voortaan verplicht om een vergunning aan te vragen. De eerder geaccepteerde PAS-melding is dus niet legaal meer.

Veel bedrijven in Zuid-Holland met enkel een PAS-melding worden nu geconfronteerd met rechtszaken vanwege het ontbreken van een vergunning. Daardoor krijgen deze bedrijven bovendien geen financiering bij een bank voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com